Miloprom.rs

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge, 11090 Beograd, Petra Konjovića 12V/119,

telefoni:011/7593-190, 7593-370,

fax:011/7594-529

email:office@miloprom.rs